Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne w zakresie: Budownictwo, Energetyka, Ciepłownictwo

  • lokalizacja mostków termicznych - miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, chłodni,
  • określanie obszary obniżonych właściwości termicznych przegród /ścian/,
  • ocena, zakres i intensywność występowania zawilgoceń,
  • jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
  • ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego: elektrycznego i wodnego,
  • lokalizacja pęknięcia przegród,
  • lokalizacja i przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego,
  • lokalizacja miejsca wycieków z CO, CWU i wodnego ogrzewania podłogowego,
  • bezkontaktowe badanie stanu izolacji cieplnej:
  • ocena stanu technicznego przewodów odprowadzających spaliny:

Thumbnail image termowizja