Galeria - Krowiarki (Zielone Centrum) - 2008

To dopiero początek całości projektu, w którym doprowadzono stałe łącze elektryczne i zamontowano 5 lamp firmy Rossa. Projekt jest bardzo rozwojowy - przewiduje montaż kolejnych lamp.