Kościół w Makowie

poczekaj 30 sek. na sygnał z kamery